logoboom


Beginpagina

Waar?

Wie zijn wij?

Visie

Praktisch

Sfeerbeelden

Nieuwtjes en weetjes

Inschrijving, kennismaking , contact

Interessante sites
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
We vernemen dat onze mails helaas geregeld bij de spam-berichten van de ontvangers terechtkomen. 
Verwacht u een mail van ons, gelieve dan zeker uw spam-folder na te kijken

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

terug naar boven

Praktisch                          
                 


Voor wie?

De Toverhazelaar biedt opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Alle kindjes zijn welkom, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging, ongeacht een specifieke zorgbehoefte (inclusieve opvang), ongeacht of er al dan niet vertrouwdheid is met de bio-ecologische visie...
Iedereen is welkom!

Openingsuren          

De locatie Berlaarbaan is open van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u.
De locatie IJzerenveld opent van maandag tot vrijdag van 6.45u. tot 18u.
Jaarlijks ten laatste in oktober worden de sluitingsdagen voor het daaropvolgende jaar vastgelegd en doorgegeven aan de klanten.


Kostprijs

De Toverhazelaar Berlaarbaan
werkt volgens het inkomensgerelateerd systeem (IKG) van Kind en Gezin.  Dit houdt in dat u een bijdrage betaalt naargelang het inkomen.
Voor het bepalen van het voor u geldende opvangtarief dient u een 'attest inkomenstarief' (kindcode) aan te vragen.  Dit kan via de website van Kind en Gezin (zie links). 
De Toverhazelaar IJzerenveld werkt met een vaste dagprijs.

Verdere concrete regelingen rond kostprijs worden toegelicht in onze infobrochure en huishoudelijk reglement die u bij kennismaking met De Toverhazelaar ontvangt.

Beide opvanglocaties voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van Kind en Gezin, waardoor uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is.
Voor de opvangdagen met vaste dagprijs (De Toverhazelaar IJzerenveld) krijgen ouders een kinderopvangtoeslag uitbetaald (Groeipakket 2019: €3,23 per opvangdag (>5u))


Voorrangsregeling / Decreet kinderopvang
De Toverhazelaar staat open voor alle kindjes!
Wanneer voor hetzelfde plaatsje meerdere kandidaten zijn houden we echter rekening met een aantal door Kind en Gezin vastgelegde voorrangsregels.
De Toverhazelaar Berlaarbaan volgt de bepalingen van het decreet kinderopvang. Het huishoudelijk reglement geeft alle geldende bepalingen weer en wordt bij kennismaking aan de ouders bezorgd.

Contactgegevens
Voor plaatsaanvragen verwijzen we u graag naar de pagina 'Inschrijving, kennismaking, contact'.
Voor specifieke vragen aan de aanwezige begeleiding (of melden van afwezigheden) kan gebeld worden naar het vaste nummer van de opvanglocatie of kan gemaild worden naar het mailadres van de begeleiding:

Locatie Berlaarbaan: 015/33.14.79
detoverhazelaarberlaarbaan@gmail.com


Locatie IJzerenveld: 015/67.60.08
detoverhazelaarijzerenveld@gmail.comDe organisator is te bereiken op het nummer 0486/77.53.91 (bij niet opnemen, spreek een boodschap in aub) of via mail: kinderdagverblijf@detoverhazelaar.be